Logo Storteboom

Cele zrównoważonego
rozwoju

Ciężko pracujemy nad realizacją 6 konkretnych, globalnie uznanych celów zrównoważonego rozwoju.

Cele zrównoważonego rozwoju

Storteboom ciężko pracuje nad realizacją 6 konkretnych, globalnie uznanych celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Zero głodu

Białko zwierzęce to ważny element zdrowej diety, który może zapobiegać niedożywieniu. Nasze zasady dotyczące bezpieczeństwa żywności i antybiotyków zapewniają bezpieczną, bogatą w składniki odżywcze żywność. Ponadto drób jest najlepszym mięsem pod względem śladu węglowego.

Równość płci

Pochodzenie, religia, płeć czy orientacja nie odgrywają żadnej roli w Storteboom. Każda osoba w naszej organizacji ma równe szanse rozwoju i robimy wszystko, aby osiągnąć optymalną równowagę między pracą a czasem wolnym.

Czysta woda i warunki sanitarne

Dostęp do czystej wody jest niezbędny do życia. Dlatego oczyszczamy nasze ścieki oraz zużywamy jak najmniej wody podczas produkcji i czyszczenia

Wzrost gospodarczy i godna praca

Przywiązujemy dużą wagę do bezpieczeństwa fizycznego i socjalnego. W Storteboom za coś oczywistego uznajemy bezpieczne i przyjemne środowisko pracy dla każdego

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Wykorzystujemy zasoby naturalne tak efektywnie, jak to tylko możliwe i ograniczamy odpady powstałe w wyniku naszej produkcji. Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować ślad węglowy naszego łańcucha

Działania w dziedzinie klimatu

Ograniczając wykorzystanie zasobów kopalnych, sprawiamy, że do atmosfery przedostaje się mniej gazów cieplarnianych. Dotyczy to korzystania z wody, gazu i elektryczności, ale oczywiście także surowców zużywanych, gdy poruszamy się pojazdami napędzanymi benzyną czy olejem napędowym

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)? Przeczytają o tym Państwo tutaj.